با حضور ترکیبی از مشاوران طراح و بررسی کننده انجام شد:

با حضور ترکیبی از مشاوران طراح و بررسی کننده انجام شد:

✅برگزاری اولین جلسه کارگروه بازنگری دستورالعمل طرح نویسی و متدلوژی تهیه طرح های کسب و کار در زیر بخش دامپروری

🔸اولین جلسه کارگروه بازنگری دستورالعمل طرح نویسی و متدلوژی تهیه طرح های کسب و کار در زیر بخش دامپروری با حضور ترکیبی از مشاوران طراح و بررسی کننده در سازمان نظام مهندسی استان برگزار گردید.

🔸در این نشست مباحث ذیل مطرح و مورد بررسی قرار گرفت:

🔹صدور پروانه تاسیس واحد های تولیدی ( دام، طیور و شیلات) به اعتبار مطالعاتی می باشد که توسط مشاوران (کارشناسان طراح) انجام و در قالب دفترچه طرح جمع بندی و در پرونده پروژه ثبت و نگهداری می گردد.

🔹مطالعات انجام گرفته توسط مهندس مشاور می بایست منجر به گزارشی شود با عنوان طرح توجیهی که در این گزارش ضمن بررسی توانایی متقاضی،امکان سنجی و توجیه پذیری طرح مورد نظر وی از جنبه های اقتصادی، فنی و مالی مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته باشد.

🔹مطالعات بازار: جنبه های مختلف بازار محصولات و یا خدمات پیش بینی شده برای طرح از جمله عرضه، تقاضا، مصرف، بازار هدف و سایر موارد را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد.

🔹مطالعات فنی: دراین بخش ابعاد مختلف فنی طرح از جمله مباحث حقوقی، دانش فنی مورد استفاده، ظرفیت، محل اجرا، ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز و ساختار اجرایی آن مورد مطالعه قرار می دهد.

🔹تجزیه و تحلیل مالی: در این بخش شاخص های مختلف مالی و سودآوری طرح با استفاده از اطلاعات بخش فنی گزارش و بر اساس اصول و استانداردهای اقتصادی مهندسی بدست آمد و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و بر اساس آن شاخص ها در خصوص اجرا و یا عدم اجرا طرح تصمیم گیری می شود.

🔹 سرمایه گذاری در فعالیتهای تولیدی بدون بررسی و برنامه ریزی دقیق، کاری پر خطر و نامطمئن می باشد. بنابراین تهیه و تنظیم طرحی که مبنای اصولی داشته باشد ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

🔹طرح های توجیهی بدلایل گوناگون توسط افراد و موسسات مختلف مورد مطالعه، بررسی و ارزیابی قرار میگیرند پس باید به گونه ای تنظیم شود که پاسخگوی انتظارات آنها باشد:

۱- سرمایه گذاران: طرحها را بررسی میکنند تا معلوم شود آیا اجرای آن برایشان سودآور خواهد بود یا خیر؟ و انتظار دارد همانند نقشه ای او را در طول مسیر راهنمایی کند

۲- دستگاه رسیدگی کننده: به جهت تطبیق با ضوابط و مقررات و اخذ تصمیم در مورد صدور مجوز و میزان پرداخت تسهیلات به آن

۳- بانکها: برای اینکه مطمئن شوند پرداخت اعتبار به طرحی، موجه می باشد یا خیر؟ و بازپرداخت آن به چه ترتیب خواهد بود.

🔸در این نشست موارد ذیل مورد جمع بندی و توافق قرار گرفت:

🔹رعایت اصول و مبانی ذکر شده در بالا در تهیه طرح های توجیهی

🔹در نظر گرفتن نرخ بهره مصوب بانکها توسط مهندس مشاور به عنوان نرخ تسهیلات پرداختی به طرح ها

🔹 استناد همکاران مشاوران در مباحث حقوقی به تاییدیه واحد صدور پروانه سازمان نظام مهندسی نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده

🔹ادامه برگزاری جلسات کارگروه بصورت هفتگی تا نهایی شدن شرح خدمات انجام شود

🔸 در ارتباط با طرح های در دست اقدام مشاوران طراح در صورت وجود اختلاف نظر با مشاور بررسی کننده با اعلام هریک از طرفین کمیته فنی در سازمان نظام مهندسی تشکیل و به مورد اختلافی رسیدگی خواهد کرد.

مطالب مرتبط