دیدار و گفتگو رئیس سازمان نظام مهندسی استان کرمان با استاندار

دیدار و گفتگو رئیس سازمان نظام مهندسی استان با استاندار

🔸 محسن کمال الدینی رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان با استاندار کرمان در محل استانداری کرمان در یک نشست صمیمی دیدار و گفتگو کرد.

🔸به گزارش روابط عمومی سنم استان، در این ملاقات رییس سازمان نظام مهندسی ضمن ارائه گزارش فعالیت های در حال انجام در سازمان استان، موارد ذیل را از استاندار خواستار شد:

🔹اجرای قانون هوای پاک و پسماند با بکارگیری دانش آموختگان رشته محیط زیست در راستای نظارت بر اجرای دستورالعمل های زیست محیطی و پایش های مربوطه

🔹 تشکیل کارگروه ویژه ای برای فراهم شدن بستر اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی در دستگاههای دولتی مرتبط با بخش کشاورزی

🔸 دکتر محمدجواد فدایی استاندار کرمان قول مساعد داد که در واسپاری امور قابل واگذاری کلیه دستگاه های دولتی مرتبط استان به سازمان نظام مهندسی نهایت همکاری و تلاش خود با این سازمان داشته باشد.

مطالب مرتبط